Важна информация

Депозит
Клиента е длъжен да внесе депозит от 250 EUR при получаване на автомобила. Въпросният ще бъде върнат 30 календарни дни след края на услугата, ако всички условия са изпълнени.
Километри

Вашият наем включва неограничен брой безплатни километри.

Възрастови изисквания

Минималната възраст за наемане на този автомобил е 21 години.

Изисквания за наем

Изисква се паспорт или лична карта.
Изисква се международна шофьорска книжка, ако националната шофьорска книжка не е отпечатана на английски език.

Методи за плащане

Първият шофьор трябва да има кредитна карта на свое име, когато вземе колата. Картата трябва да разполага с достатъчно средства, за да покрие сумата на депозита (която ще бъде блокирана на картата по време на наема).